aktualności

KOMUNIKAT
Z uwagi na docierające do nas niepokojące informacje na temat akcji prowadzonej przez firmę Prymus Edukacja, związanej z pozyskiwaniem środków finansowych na rzecz Uczestników ŚDS Mogielnica, informujemy, iż nie wyraziliśmy zgody na taką formę działalności i taki charakter zbiórki prowadzonej w naszym imieniu. W związku z powyższym, z dniem 24.04.2019 r. zostało cofnięte upoważnienie dla firmy Prymus Edukacja w zakresie prowadzenia zbiórki na rzecz naszych Uczestników. Za powstałe zamieszanie serdecznie przepraszamy.

Kierownictwo ŚDS Mogielnica i Zarząd Fundacji Podaruj Miłość.

  „ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to co kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

św. Jan Paweł II

bieżąca działalność

Pracownia kulinarna

Zakres: Postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: praca indywidualna i grupowa , metody praktyczne ćwiczebne, realizacji zadań.
Termin realizacji: Zajęcia prowadzone codziennie, z podziałem na grupy, według planu zajęć z uwzględnieniem oczekiwań uczestników i ich aktualnych potrzeb np. spotkanie opłatkowe,
integracyjne i inne.
Cel główny: rozwijanie zaradności życiowej, zwiększenie samodzielności uczestników Domu.
Cele szczegółowe:
1. Wdrażanie zasad higieny osobistej poprzez wyrobienie nawyku częstego mycia rąk (przed
przystąpieniem do pracy, w trakcie wykonywania czynności w pracowni, a co najważniejsze po wyjściu z toalety).
2. Wyrabianie nawyku zakładania odzieży ochronnej (tj. fartucha), a także zwrócenie uwagi na estetykę i czystość odzieży własnej.
3. Dbanie o czystość i porządek w pracowni, jadalni oraz zapoznanie z asortymentem i zasadami stosowania środków czystości.
4. Utrzymanie w czystości naczyń i urządzeń znajdujących się w pracowni i magazynie.
5. Wzrost wiedzy na temat planowania posiłków, układania jadłospisów, planowania zakupów i wydatków.
6. Wzrost wiedzy nt. prawidłowego przechowywania żywności, wyrabianie nawyku sprawdzania terminów przydatności do spożycia produktów i gotowych wyrobów.
7. Nabywanie/zwiększenie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych.
8. Nabycie/zwiększenie wiedzy nt. zasad racjonalnego (zdrowego) odżywiania się.
9. Nabycie/wzrost umiejętności wykonywania wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie jarzyn, owoców.
10. Nabycie/wzrost umiejętności samodzielnego przyrządzania potraw obiadowych (pierwsze
danie np. zupa pomidorowa, II danie np. medalion, ziemniaki i surówka), desery, i inne na
potrzebę uczestników.
11. Nabycie/wzrost umiejętności w zakresie technik i organizacji pracy przy wypieku ciast.
12. Nabycie/wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji
potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków.
13. Nabycie/wzrost umiejętności przygotowywania posiłków na specjalne okazje (wigilia,
imieniny uczestników i inne imprezy okolicznościowe).
14. Nabycie i rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD: kuchenka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, blender , robot kuchenny, sokowirówka, opiekacz, toster itp.
15. Rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.
Wyposażenie: niezbędny sprzęt AGD taki jak: kuchenka z piekarnikiem, robot kuchenny, opiekacz, ekspres do kawy, mikser, kuchenka mikrofalowa, sokowirówkę, naczynia stołowe, obrusy, serwety i wiele innych urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia zróżnicowanych zajęć kulinarnych i pochodnych, korelujących działaniami
terapeutycznymi.
W ramach zajęć pracowni, realizowany jest/są:
- elementy treningu funkcjonowania w codziennym życiu: trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
- trening higieny oraz trening dbałość o wygląd zewnętrzny
- trening umiejętności społecznych,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Pracownia plastyczno- rękodzielnicza

Zakres: Postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: praca grupowa i indywidualna, metody praktyczne – ćwiczebne, realizacji zadań; metody problemowe – klasyczna przypadków, sytuacyjna, burza mózgów; metody asymilacji, wiedzy – pogadanka, praca z książką.
Termin realizacji: Praca ciągła, zajęcia prowadzone codziennie, z podziałem na grupy- uczestników przypisanych do pracy w tej pracowni lub inny układ wynikający z planu zajęć z uwzględnieniem oczekiwań uczestników i potrzeb np. wystawa prac, konkurs itp.
Cel główny: Rozbudzanie i kształtowanie estetycznego postrzegania świata
Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie twórczości artystycznej,
2. Nabycie /wzrost/ kształtowania umiejętności odbioru, przeżywania i oceniania sztuki;
3. Rozwijanie twórczego myślenia, zainteresowania sztuką i jej technikami,
4. Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
5. Rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych, tworzenie wystaw, dekorowanie poszczególnych pomieszczeń ośrodka, oglądanie albumów o sztuce, etc.
6. Rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych uczestników,
7. Rozwijanie zainteresowań uczestników,
8. Doskonalenie umiejętności manualnych,
9. Nabycie/doskonalenie umiejętności planowania i przewidywania,
10. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
11. Nauka spędzania czasu wolnego w sposób twórczy,
12. Rozwijanie umiejętności uczestników do brania udziału w konkursach plastycznych
organizowanych przez różne instytucje;
13. Promocja uczestników i Domu w środowisku i regionie.
14. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej.
W ramach pracowni uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności poprzez:
Papieroplastyka:
wykonywanie z krepiny, bibuły kwiatów, wyklejanie obrazków na tekturze kulkami z bibuły, kolorowych gazet, ozdabianie choinek, wykonywanie kartek okolicznościowych, wyklina papierowa, wykonywanie sezonowych dekoracji placówki itp.
Malarstwo:
poznawanie różnych technik, stosowanie ich na papierze, płótnie, szkle, glinie, tekturze, kawałku drewna, itp., malowanie różnymi rodzajami materiału – farba plakatowa, , farba akwarelowa, farba akrylowa, farba do szkła, pastele olejne, pastele suche, kredki ołówkowe i świecowe, ołówek.
Rękodzieło:
nauka i tworzenie obrazów z liści, płatków kwiatów itp, oklejanie słoików, butelek, wełną, sznurkiem itp. ,nauka zdobienia metodą decoupage, nauka i doskonalenie haftowania w zakresie haftu – płaskiego, krzyżykowego, richelieu, nauka układanie różnorodnych kompozycji w wazonie, koszykach, tworzenie stroików okazjonalnych
Wyposażenie: s, nożyczki, pistolety klejowe, pędzle, igły, szydełka, maszyna do szycia, farby, kredki, bloki, bibuła, krepina, kleje itp.
W ramach zajęć pracowni, realizowany jest:
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- trening funkcjonowania w życiu codziennym: trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych,
- trening umiejętności społecznych,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Pracownia stolarsko- ceramiczna i gospodarstwa domowego

Zakres: postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: praca w małych grupach i indywidualna, metody praktyczne – ćwiczebne, realizacji zadań
Termin realizacji: praca ciągła oraz sezonowa, wg potrzeb i oczekiwań, lub inny układ wynikający z planu zajęć.
Cel główny: Nabycie/ rozwijanie umiejętności życiowych, spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
Cele szczegółowe:
1. Nabycie umiejętności organizacji stanowiska pracy i przebiegu prostych czynności związanych z wykonaniem prac,
2. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania przerw w procesie pracy,
3. Rozwijanie umiejętności samokontroli tempa pracy,
4. Kształtowanie zasad koleżeństwa w grupie z innymi uczestnikami,
5. Wzrost umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy korzystaniu
z urządzeń technicznych i narzędzi w trakcie obróbki materiałów,
6. Nabycie umiejętności technicznych, niezbędnych do wykonywania prostych prac stolarskich,
7. Kształtowanie i zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadania i powierzony materiał,
8. Poprawa motoryki małej, poprzez ćwiczenia palców dłoni, ich sprawności podczas wygniatania i kulania gliny,
9. Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczestników poprzez wykonywanie przedmiotów misy, filiżanki, przedmioty dekoracyjne i inne na potrzebę domu,
10. Kształtowanie świadomej aktywności i odpowiedzialności – (dom i ogród jako przedmiot troski).
Zajęcia stolarskie:
czyszczenie listew i kawałków drewna papierem ściernym, rysowanie i wycinanie w deskach różnorodnych konturów, nauka posługiwania się wyrzynarką, wiertark, wykonywanie prostych wyrobów z drewna (półki, wieszaki, meble ze skrzynek, palet, ramki do zdjęć itp.), malowanie prac z drewna i na drewnie.


Zajęcia ceramiczne:
wytwarzania prac ceramicznych: - przygotowanie, uzdatnienie gliny, lepienie, łączenie elementów, zdobienie, suszenie, wypalanie w piecu ceramicznym, szkliwienie, ponowne wypalanie.
Zajęcia z gospodarstwa domowego:
prace malarskie: szpachlowanie dziur, dorabianie farby i malowanie fragmentów ścian, malowanie futryn, i inne prace, pielęgnacja roślin doniczkowych, prace ogrodnicze (kopanie, sianie, pielęgnacja roślin itd.), porządkowanie posesji, dbałości o trawnik itp., naprawy, konserwacja narzędzi i urządzeń do pracy w ogrodzie, dbałość i estetykę otoczenia budynku pozyskiwania naturalnych materiałów na zajęcia plastyczne (kwiaty, szyszki, liście, nasiona, kamyki, muszle, trzcinę itp.).
Wyposażenie: narzędzia ogrodnicze (szpadel, grabie, taczka itp.), kosiarka, narzędzia i urządzenia stolarskie (wiertarka, wyrzynarka), zestawy malarskie, zestawy narzędzi i urządzeń do drobnych prac konserwatorskich i remontowych, itp., szpatułki, wałki, glina, szkliwa, foremki, piec ceramiczny.
W ramach zajęć pracowni realizowany jest:
- trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- trening funkcjonowania w życiu codziennym: trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych,
- trening umiejętności społecznych,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Pracownia komputerowa

Zakres: Postępowanie wspierająco - aktywizujące
Formy, metody pracy: Praca indywidualna i grupowa; metody praktyczne – ćwiczebne realizacji zadań; metody problemowe – klasyczna, przypadków, sytuacyjna, burza mózgów; metody asymilacji wiedzy – pogadanka, praca z książką, w programach edukacyjnych
Termin realizacji: Praca ciągła, zajęcia odbywają się codziennie, z podziałem na grupy.
Cel główny: Nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych – umiejętności IT
Cele szczegółowe:
1. Nabycie, doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera; włączania
komputera, korzystanie z myszki, klawiatury, tworzenie i otwieranie plików i folderów, nauka
zapisywania pliku, nauka zapisywania na płytce CD, drukowanie,
2. Nabycie, doskonalenie umiejętności z zakresu programu Word – korzystanie z przybornika, praca w edytorze tekstów, pisanie tekstu, poprawianie i uzupełnianie tekstu, zmiana fragmentów tekstu, zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie, wycinanie fragmentów tekstu, wyrównywanie tekstu,
3. Nabycie umiejętności wyszukiwania w Internecie informacji dotyczących bieżących tematów i wydarzeń,
4. Nabycie umiejętności korzystania z programów do odtwarzania plików zdjęciowych,
muzycznych czy filmowych,
5. Rozwijanie zainteresowań,
6. Poszerzanie wiedzy o otaczającym ich świecie.
Wyposażenie: 4 zestawy komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, telewizor, itp.
W ramach zajęć pracowni realizowany jest:
- trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- trening funkcjonowania w życiu codziennym: trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych,
- trening umiejętności społecznych,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Terapia ruchowa

Zakres: Postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: Praca w małych grupach i indywidualna, metody praktyczno – ćwiczebne.
Termin realizacji: Praca ciągła, zajęcia odbywają się w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.
Cel główny: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu fizycznego i zdrowia.
Cele szczegółowe:
1. Nabycie, doskonalenie sprawności ruchowej w ramach ćwiczeń koordynacyjnych,
ogólnousprawniających, manualnych, relaksacyjnych, oddechowych, równoważnych, ćwiczeń przy muzyce z elementami choreografii, grach i zabawach sportowych, spacerów,
2. Rozładowanie napięć psychicznych,
3. Polepszenie samopoczucia,
4. Wzrost aktywności psychospołecznej,
5. Stymulowanie uczestników w kierunku wzrostu samodzielności,
6. Pogłębianie nawyku właściwej pielęgnacji i higieny, umiejętność lepszej kontroli swojego
zdrowia,
7. Kształtowanie przez sport cech charakteru i woli, unormowanie postępowania w grupie,
uaktywnienie, wyrabianie odwagi, hartowanie psychiczne,
8. Nabywanie sprawności fizycznej w celu podjęcia pracy (lepszego zarobku), a zatem polepszenia własnej egzystencji,
9. Wdrażanie do zdrowego, higienicznego, i bezpieczniejszego życia oraz czynnego spędzania czasu wolnego,
10. Nadzór i dbanie nad prawidłowym przyjmowaniem leków przez uczestników.
Wyposażenie: stół do masażu, bieżnia, steper, rower rehabilitacyjny, piłki rehabilitacyjne, woreczki, szarfy, kabina do ćwiczeń z podwieszkami, stół do ping-ponga, piłkarzyki,, apteczka i podstawowe leki itp.
W ramach zajęć rehabilitacji ruchowej ,realizowany jest :
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny,
- trening umiejętności społecznych,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Poradnictwo- psychologiczne

Zakres: Postępowanie wspierająco - aktywizujące
Formy, metody pracy: praca indywidualna z uczestnikiem i jego najbliższym środowiskiem rodzinno- społecznym
Termin realizacji: według indywidualnych i aktualnych potrzeb uczestników
Cel główny: Poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego uczestników.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie poczucia własnej wartości,
2. Nabycie umiejętności służących samodzielnemu życiu w otwartym środowisku,
3. Przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób z zaburzeniami psychicznymi z
innymi osobami z otoczenia,
4. Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej,
5. Kształtowanie i utrzymanie właściwych więzi społecznych,
6. Budowanie poczucia bezpieczeństwa, empatii, zachęty, otwartości,
7. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w sposób społecznie akceptowalny,
8. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
9. Kształtowanie umiejętności różnicowania emocji,
10. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
11. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania,
12. Rozwijanie umiejętności asertywnych,
13. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
14. Rozwijanie myślenia twórczego, kształtowanie umiejętności planowania,
15. Kształtowanie podejmowania decyzji.
Wyposażenie: sala do terapii psychologicznej wyposażona w odpowiednie sprzęty, narzędzia, pomoce itp.
W ramach zajęć poradnictwa psychologicznego , realizowany jest :
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- trening umiejętności społecznych.

Dodatkowe zajęcia

prowadzone dla Uczestników kwalifikujących się do programu „ Za Życiem” :
- choreoterapia: zajęcia taneczno- ruchowe z muzyką, indywidualne i grupowe,
- terapia logopedyczna: zajęcia indywidualne w celu usprawnienia funkcji komunikacyjnych w porozumiewaniu się,
- muzykoterapia: zajęcia indywidualne i grupowe, śpiewanie przy akompaniamencie muzyki, nauka gry na instrumentach muzycznych.

o nas

Kilka słów o Nas…

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy został powołany do życia z dniem 20.12.2017 r. Jest to placówka wsparcia dziennego typu A, B i C przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym) oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu gminy Boguchwała. Organem prowadzącym ŚDS jest Fundacja Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym z Nosówki, a całość działalności finansowana jest ze środków dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego.

Obecnie Uczestnicy Placówki to 20 dorosłych osób (K i M) z ww. niepełnosprawnościami.
Siedziba ŚDS to budynek dawnego Domu Ludowego w Mogielnicy znajdujący się pod numerem 461, który został zmodernizowany i wyposażony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ŚDS funkcjonują następujące pracownie: rękodzielniczo- plastyczna, komputerowa, stolarsko- ceramiczna i gospodarstwa domowego, kulinarna dodatkowo: pokój wyciszeni i do poradnictwa psychologicznego, sala terapii ruchowej, jadalnia/sala aktywizacji, pokój kierownika i pokój socjalny oraz 4 toalety. Cały budynek ze wszystkimi pomieszczeniami oraz teren obok, jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami i pozbawiony barier architektoniczny, dodatkowo w budynku zamontowany jest dźwig osobowy.

ŚDS jest czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek- piątek) w godz.: 7:30- 15:30, uczestnicy mają zapewniony transport na zajęcia i z zajęć busem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W ŚDS prowadzone są zajęcia dla uczestników w formie różnego typu treningów, zmierzające do zwiększenia ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych jak i pełnieniu ról społecznych.

W skład zespołu wspierająco- aktywizującego w ŚDS Mogielnica obecnie wchodzi: kierownik, instruktor terapii zajęciowej, 4 opiekunów (w tym 2 na część etatu jako kierowca), dodatkowo zajęcia prowadzi również: psycholog, choreoterapeuta i logopeda.

Uczestnicy biorą również udział w „ imprezach dodatkowych”, np.: wyjścia do kina, wyjazdy do muzeum, na różne przeglądy, występy, spartakiady, Dni Rodziny itp., zgodnie z kalendarzem imprez zaplanowanych na dany rok.

FOTO
Galeria

zobacz więcej

kadra

Monika Leniart- Stybak

kierownik

wykształcenie wyższe mgr socjologii o specjalności pracy socjalnej, uprawnienia pracownika socjalnego, studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, orzecznik PZOON w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jako pracownik socjalny i doradca zawodowy, wieloletnie doświadczenie w pracy w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym z ponad 18 lat w pracy z ON.

Aneta Drozd

instruktor terapii zajęciowej w pracowni rękodzielniczo-plastycznej

wykształcenie wyższe magisterskie, uprawnienia pracownika socjalnego i terapeuty zajęciowego, doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej, w tym także z ON.

Aleksandra Płotczyk

opiekun w pracowni komputerowej i sali terapii ruchowej

wykształcenie pomaturalne z uprawnieniami masażysty, w trakcie kontynuacji studiów wyższych na kierunku fizjoterapia, ukończone liczne kursy i szklenia zawodowe zakresu rehabilitacji, doświadczenie zawodowe w pracy z ON.

Marek Ślemp

opiekun w pracowni kulinarnej/kierowca

wykształcenie wyższe magisterskie, doświadczanie zawodowe w pracy z ON.

Janusz Sitek

opiekun w pracowni stolarsko-ceramicznej
i gospodarstwa domowego/kierowca

uprawnienia opiekuna osób niepełnosprawnych i starszych, długoletnie doświadczenie w pracy jako kierowca oraz opiece nad ON.

Dorota Karczmarzewska

opiekun

wykształcenie zawodowe, certyfikat ECDL, ukończone szkolenie: pracownik obsługi biurowej, doświadczenie w pracy z ON.

Marta Stadnik- Ryba

psycholog

wykształcenie wyższe mgr w zakresie psychologii, orzecznik PZOON w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jako psycholog i doradca zawodowy, ukończone liczne szkolenia i kursy zawodowe z zakresu psychologii, długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z ON, obecnie także jako psycholog w ŚDS Łańcucie i Rakszawie.

Pozostali współpracownicy

  • Ewelina Stachowicz- pedagog/chreoterapeuta
  • Magdalena Dudek- pedagog/logopeda
  • Paweł Szpala- muzyk/ opiekun osób niepełnosprawnych
  • Agnieszka Capińska- inspektor RODO