Jak założyć fundację krok po kroku?

Masz pomysł na założenie fundacji, chcesz pomagać ludziom, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Do założenia fundacji wystarczy zrealizować tylko kilka kroków. Najważniejszymi etapami jest ustalenie wysokości funduszu założycielskiego, opracowanie statusu oraz rejestracja fundacji w KRS. Jak założyć fundację krok po kroku?

 

Fundusz założycielski

Na tym etapie należy określić cel fundacji i przeznaczyć na niego określoną sumę pieniędzy. Umożliwi to rozpoczęcie działania fundacji. Funduszem założycielskim nie muszą być koniecznie pieniądze. Mogą to być papiery własnościowe lub rzeczy ruchowe i nieruchome oddane fundacji (np. nieruchomość). O wysokości funduszu założycielskiego decydujemy sami.

 

Akt fundacyjny

Kolejnym krokiem jest sporządzenie aktu fundacyjnego. To oświadczenie, które określa cel fundacji i majątek, jaki przeznaczyliśmy na realizację naszego celu. Składa się je w formie aktu notarialnego. Można to zrobić nawet za granicą pod warunkiem, że akt sporządzi polski konsul i uzyskamy specjalne, pisemne upoważnienie od Ministra Sprawiedliwości.

 

Statut fundacji

Po załatwieniu funduszu założycielskiego i aktu fundacyjnego przychodzi czas na ustanowienie statutu fundacji. W statucie określa się”

  • nazwę
  • siedzibę
  • majątek
  • cele
  • zakres działalności
  • skład zarządu
  • Obowiązki i uprawnienia członków zarządu

Statut fundacji ustanawia zwykle założyciel fundacji. Można jednak odstąpić od tego obowiązku i upoważnić inną osobę, fizyczną lub prawną. do sporządzenia tego dokumentu.

 

Zarząd fundacji

Kiedy już ustalimy statut, należy powołać zarząd fundacji. To organ fundacji, który odpowiada za jej codzienne działanie. Jeżeli założyciel fundacji jest również członkiem zarządu ma on większe uprawnienia. Może reprezentować fundację na na zewnątrz w każdej sprawie, z wyjątkiem spraw majątkowych. Może również uczestniczyć w kongresach oraz sympozjach. Nie ma regulacji prawnej, która nakazywałaby określoną liczbę osób w zarządzie. Zarząd fundacji powinien się jednak składać z co najmniej dwóch osób.

 

KRS

Kolejnym krokiem jest wpisanie fundacji do KRS. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek. Cena takiego wniosku to 250 zł w przypadku, kiedy rejestrujemy fundację wyłącznie w KRS. Jeżeli chcemy zarejestrować fundację w rejestrze fundacji i rejestrze przedsiębiorców KRS, musimy zapłacić 600 zł. Postanowienie o wpisaniu fundacji do rejestru wydaje sąd po stwierdzeniu czy cel fundacji jest zgodny z prawem.

 

Konto bankowe fundacji

Ostatnim krokiem jest założenie konta bankowego fundacji. W tym celu trzeba złożyć w banku dokumenty określające statut prawmy fundacji i zasady reprezentacji fundacji. W bankach zwykle wymaga się przedstawienie statutu fundacji, odpisu z KRS, decyzji o nadaniu NIP, oraz dokumentów tożsamości osób upoważnionych do załatwiania tego typu spraw.

Założenie fundacji może wydawać się skomplikowane. To nie prawda. Cały proces jest prosty i opiera się na załatwieniu odpowiednich dokumentów. Fundację można założyć nawet z zagranicy, warto jednak pamiętać, że siedziba fundacji musi się znajdować w Polsce.