Jak pomóc fundacji?

Pomoc przekazywana innym sprawia, że życie darczyńcy staje się pełniejsze. To zdanie wypełnia treścią każda pomoc wysłana w świat. A dobro zawsze wraca. Jak pomóc naszej fundacji? Możesz to zrobić na kilka sposobów.
· Przekaż nam swój 1% podatku PIT!
· Dołącz do wolontariuszy!
· Przekaż darowiznę przelewem bankowym!

Rozwijamy się jak kwiat dzięki takim ludziom, jak Ty. Prężnie działamy w sferze społecznej, dzięki czemu, włączając się w tę działalność, razem z nami budujesz społeczeństwo o mocnych wartościach.

„Cuda nie zdarzają się nikomu z wyjątkiem tych, którzy widzą je wszędzie”.
Stephen King

Czym jest 1 %?

Od 2004 roku istnieje możliwość przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taka
możliwość pozwala przekazać podatnikowi jednego procenta swojego podatku na jakiś szczytny cel, np. fundację pomagającą osobom niepełnosprawnym. Samodzielnie wybiera się poszczególną organizację, bez zbędnego przelewania pieniędzy na konta bankowe. Po prostu 1% podatku, który należy się Skarbowi Państwa może trafić na konto wybranej organizacji, a nie do budżetu państwa.

Jak przekazać 1%?

Czynność ta zajmuje zaledwie kilka chwil i jest niebywale łatwa. Wystarczy wypełnić w zeznaniu rocznym jeszcze jedną rubrykę. W niej podaje się nr KRS organizacji, którą chce się wesprzeć.
W przypadku Fundacji Podaruj Miłość będzie to KRS 0000549741. Kwota podatku musi być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy np. 21.21 zł, będzie wynosiła 21,20 zł. Urząd Skarbowy
przekaże kwotę bezpośrednio na konto fundacji. Prawda, że proste?

Jak przekazać 1% na konkretną osobę?

Podatnik może w swojej deklaracji wskazać poszczególną osobę, którą chce wesprzeć. Podopiecznego fundacji, jeżeli to właśnie jemu chce przekazać 1%. Po takim kroku organizacja otrzyma informację, jakie było życzenie podatnika. W przypadku Fundacji Podaruj Miłość należy wypełnić rubrykę w druku PIT „dodatkowe informacje” wpisując w niej nazwisko i numer subkonta osoby, której chcemy podarować 1%, np. „Nowak, xxx”.

Kto może przekazać 1%?

Każda osoba rozliczająca się w Polsce. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym m.in. podatnicy pozyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku. 1% mogą przekazywać też emeryci, jeżeli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37, albo korzystają z stworzonego specjalnie z myślą o nich PIT-OP.
1% podatku na OPP mogą przekazać wszyscy podatnicy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT- 37, PIT-38.

Kto nie może przekazać 1%?

Nie mogą przekazać 1% osoby prawne; m.in. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe. Kiedy OPP otrzyma środki z 1%, na swoje konto? Organizacja pożytku publicznego niezależnie od tego, kiedy podatnik złoży PIT otrzyma pieniądze w terminie od mają do końca lipca tego roku.

Na co wydawane są pieniądze z 1%?

Każda z Fundacji posiada swój statut, w którym opisuje swoje cele i działania. Np. Fundacja Podaruj Miłość podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Za cel wyznaczyła sobie działania w kierunku zmiany postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i pomoc im. Na stronie Fundacji można znaleźć szczegółowe sprawozdania z działalności. Dzięki czemu można z pełną świadomością przekazać swój 1% podatku na cele Fundacji Podaruj Miłość.

fundacja-rzeszow-10

Fundacja Podaruj Miłość

Miejskie Centrum Kultury 
Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała

Biuro czynne pon. - pt. od 8:00 – 16:00

NIP: 5170369304
REGON: 361084738
KRS 0000549741
NR KONTA BANKOWEGO:
38 1140 2004 0000 3602 7574 6038 dla PLN
PL11 114020040000391203844511 dla EUR