Sprawdź przed zakupem, czy Twoja alpaka jest zdrowa?

Hodowla alpak jest coraz popularniejszym sposobem na biznes agroturystyczny bądź hobby zarówno na całym świecie, jak i w Polsce. Te zwierzęta hodowlane pochodzące z Ameryki Południowej zaskarbiły sobie sympatię wielu miłośników zwierząt. Właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz hodowli bardzo szanują sobie alpaki również ze względu na fakt, iż są bardzo łatwe oraz tanie w utrzymaniu. Zanim jednak zdecydujemy się na założenie własnej hodowli, warto zainteresować się tym, na co zwrócić uwagę kupując te zwierzęta.

 

Jakie jest ryzyko w związku z zakupem alpaki z nieznanego źródła?

Kupując alpaki, zawsze warto znać źródło, z którego dokonujemy zakupu. Znani nam właściciele gospodarstw minimalizują ryzyko sprzedaży chorych zwierząt. Podobnie, jak inne zwierzęta hodowlane alpaki mogą być zarażone prątkami Mycobacterium bovis, wywołującymi gruźlicę wśród bydła. Tego typu gruźlica może być również zaraźliwa dla ludzi. Dlatego tak istotne jest, by zakupić zwierzęta prawidłowo zbadane pod kątem występowania gruźlicy.

 

Jakie dokumenty potwierdzające stan zdrowia są obowiązkowe?

W sytuacji, gdy decydujemy się sprowadzić alpaki spoza terytorium Unii Europejskiej, musimy stosować się do wymogów Unii Europejskiej, a szczególnie do wymogów weterynaryjnych dla przywozu zwierząt kopytnych. Rozporządzenie Unii Europejskiej definiuje, które kraje nazywane są krajami trzecimi, oraz które z nich mogą w sposób legalny eksportować zwierzęta hodowlane, oraz mięso na teren wspólnoty europejskiej. Zgodnie z ustawą, transporty zawierające między innymi alpaki mogą zostać wpuszczone na teren Unii Europejskiej dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • Posiadają odpowiednie świadectwo weterynaryjne sporządzone zgodnie ze wzorem ustanowionym w ustawie,
  • Pochodzą z krajów trzecich, ich terytoriów lub innych krajów, z których przywóz zwierząt hodowlanych na teren Unii Europejskiej jest dozwolony,
  • Spełniają wymogi ustanowione w świadectwie weterynaryjnym.

W ramach nadzoru nad przesyłką zwierząt na teren Unii Europejskiej, państwa członkowskie zobowiązane są do rejestrowania świadectw zdrowia zwierząt hodowlanych, między innymi alpak w ramach systemu TRACES (Trade Control and Expert System). Gdy świadectwo jest zatwierdzone, odpowiednie organy odpowiadające za obsługę weterynaryjną, która musi dokonać odpowiednich kontroli zwierząt. Kontrola ta obejmuje potwierdzenie świadectwa zdrowia i innych dokumentów towarzyszących takiej przesyłce, kontrolę stanu faktycznego zwierzęcia w stosunku do dokumentacji, oraz pobrania próbek niezbędnych do badań klinicznych.

Ze względu na ustanowione prawo dotyczące kontroli wykonywanej w ramach nadzoru nad obrotem zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, wszystkie transportowane zwierzęta muszą zostać również zostać poddane kontroli.

Jak widać, powyżej, Polska jako członek Unii Europejskiej również musi stosować się do wszystkich ustanowionych dyrektyw względem transportu alpak do naszych gospodarstw. Nie przeszkadza to jednak w coraz większym zainteresowaniu tymi zwierzętami.