Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat (od łac. volontarius – dobrowolny) to rodzaj bezinteresownej pracy, która wykonywana jest na rzecz innych ludzi albo całych społeczeństw. Najczęściej odbywa się ona poprzez przyłączenie się do różnego rodzaju instytucji (np. fundacji) oraz organizacji pozarządowych, które działają w różnych obszarach społecznych.

 

Kto może zostać wolontariuszem

Wolontariuszem może zostać każdy, kto tylko odczuwa taką potrzebę – wystarczy, że zechce się podzielić swoim wolnym czasem z innymi ludźmi.

To, w jaki sposób będzie innym pomagał, będzie w znacznej mierze uwarunkowane tym, jakie ma ku temu predyspozycje; osoby otwarte i kontaktowe, takie, które łatwo nawiązują relacje, świetnie się sprawdzą np. jako osoby wspierające dzieci z trudnych środowisk; z kolei osoby bardziej introwertyczne lepiej się sprawdzą w mniejszych grupach – np. wszędzie tam, gdzie poszczególne jednostki (np. starsze i samotnie mieszkające osoby) wymagają pomocy.

Bycie wolontariuszem wcale nie oznacza robienia niezwykłych rzeczy. Czasem wystarczy komuś zrobić zakupy, posprzątać mieszkanie albo podać leki; nawet zwykła przyjacielska rozmowa może wiele z działać; oczywiście to, czym dany wolontariusz zajmuje się zawodowo (albo jakie ma wykształcenie) może zdeterminować charakter powierzanych mu obowiązków – ale bynajmniej, nie jest to wcale regułą, bo każdy musi sam dojść do tego, w czym się najlepiej sprawdzi.

Najważniejsza jest w tym wypadku konsekwencja – nie trzeba pracować codziennie, ale trzeba to robić regularnie – tak, aby osoba (grupa osób), której się pomaga, wiedziała, że można na danym wolontariuszu polegać.

 

Co daje wolontariat

Wbrew pozorom nie jest to praca za darmo – po prostu w tym wypadku zamiast pieniędzy, otrzymuje się inne (często od nich ważniejsze) benefity;

Można się poczuć potrzebnym, a nawet niezbędnym. Dla wielu ludzi to rodzaj działania, które nadaje sens ich codziennej egzystencji.

Można robić rzeczy, które dają wiele radości, nie tylko tym, którym się pomaga, ale także i tym, którzy się w tego rodzaju działania angażują, przykładem tego rodzaju działań są warsztaty edukacyjne organizowane przez naszą Fundację Podaruj Miłość, które za cel stawiają sobie aktywizację osób niepełnosprawnych z okolic Boguchwały

Taka praca z pewnością podnosi samoocenę tych, którzy się w nią angażują. Zawsze można w ten sposób poznać naprawdę niezwykłych ludzi, takich, którzy mogą również w pewien sposób pomóc także i tym, którzy przychodzą do nich, aby uczynić ich życie prostszym, bardziej znośnym albo radośniejszym.

 

Dlaczego warto?

Bycie wolontariuszem to doskonała okazja, żeby poznać nowych, serdecznych oraz oddanych przyjaciół. Jest to także droga do własnego samorozwoju, do pogłębienia swoich dotychczasowych umiejętności (np. interpersonalnych albo do dalszego rozwoju inteligencji emocjonalnej).

Wolontariat to szansa na zdobycie cennych życiowych doświadczeń, takich, które w przyszłości mogą na wiele różnych sposobów zaprocentować – między innymi przyczynić się do znalezienia bardziej atrakcyjnej pracy (na etapie późniejszej – tej zarobkowej w sensie materialnym kariery zawodowej). Jest to również bezpłatna lekcja pokory i altruizmu, która stopniowo usuwa z życia wolontariuszy szkodzący im i ich bliskim egoizm;