Czy zwierzęta mają wpływ na rozwój i życie dzieci ?

Na przestrzeni lat zmienił się pogląd dotyczący roli zwierząt. Uległ on diametralnej metamorfozie. Nasi przodkowie mieli bardzo proste podejście. Większość z nich była potrzebna do tego, aby dzięki nim móc wyżyć. Nie spełniały one roli „przyjaciela” człowieka. Wręcz przeciwnie, podchodzono do nich bezosobowo i bez zbędnych emocji… zwierzę, było po prostu zwierzęciem.

Natomiast w dzisiejszych czasach ludzie potrafią zainwestować duże pieniądze w ukochane zwierzęta. Dać im wszystko, to, co zdaniem opiekuna, jest im niezbędne. Nasi tzw. nieodłączni towarzysze nie zdają sobie sprawy z tego, że życie dzięki nim staje się po prostu piękniejsze. Mają niebagatelny wpływ na nasze ciało i dusze. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że samo przebywanie w towarzystwie np. alpak obniża ciśnienie krwi i zarazem spowalnia tętno? Terapie z udziałem zwierząt docelowo przyczyniają się do poprawy zdrowia pacjentów. Tym samym pobudzają one wydzielanie się endorfin. Mam tutaj na myśli nie tylko zdrowie psychiczne, ale i fizyczne. Można je zdecydowanie poprawić poprzez kontakt z Naszymi Alpakami. Wchodząc z nimi w interakcje zyskują na tym obie strony. Zwiększają one ilość przyjaznych gestów, tj. zachowań i to w kierunku ludzi. Wzajemnym zainteresowaniem możemy pogłębić kontakt. Obcowanie z tymi zwierzętami jest atrakcyjną formą więzi dla osób, które np. mają trudności z kontaktami międzyludzkimi. Dzięki nim można popracować, nad otworzeniem się na drugiego człowieka, jak i świat zwierząt. Podczas sesji terapeutycznych można uzyskać efekt poprawy kontaktów towarzyskich i częstszy uśmiech na twarzy. Ponadto trzeba zaznaczyć, że jest to forma rekreacyjnej rozrywki, która przynosi same korzyści. Podczas prowadzonych zajęć wśród dzieci zdecydowanie poprawia się integracja pomiędzy uczniami. Warto wspomnieć, że dzięki takim kontaktom z zwierzęciem zyskujemy przestrzenną równowagę i odnajdujemy w sobie zwiększone pokłady empatii.

Jak Państwo zdążyli zauważyć podczas spotkań dzieci z zwierzętami można wyciągnąć same plusy i to oczywiście na korzyść dzieci. Hamują one zachowania agresywne. Obcowanie z zwierzętami minimalizuje poczucie samotności, jak i obniża symptomy depresyjne. Kontakty z zwierzętami zmniejszają poziom stresu. A co istotne dla rodziców, poprawiają się zdolności do nauki u dzieci. Automatycznie reguluje się pozytywne samopoczucie. Sam kontakt wzrokowy z zwierzęciem wywołuje pozytywne emocje.

Ogólno dostępne badania przedstawiają pozytywny wpływ kontaktu dziecka z zwierzęciem za sprawą hormonu tzw. oksytocyny. Jak badano po upływie 5 – 24 minut głaskania zwierzęcia odnotowano znaczny jej wzrost. Również prolaktyny, dopaminy, ale nie tylko u człowieka. Działa to w obie strony. Dzieci najlepiej uczą się poprzez naśladowanie. Obserwując zachowania osób trzecich w bliskim ich otoczeniu. Lubią powielać te wzorce. Bardzo ważne jest, aby nauczyć dzieci, jak właściwie powinno się traktować zwierzęta. Jest to też istota, która czuje i ma swoje potrzeby. Obdarzają one ludzi, a zwłaszcza zaprzyjaźnione osoby miłością. Uczą empatii, zrozumienia i poszanowania cudzych potrzeb. Boris Levinson, który jest amerykańskim psychiatrą. W połowie lat 60 stwierdził jednoznacznie, że opiekowanie się zwierzęciem w okresie dzieciństwa może uwrażliwić w dziecku uczucia i ukształtować postawy wobec innych ludzi. Nauczyć ich tolerancji i odpowiedzialności. Samoakceptacji i panowania nad sobą. Kontakt z alpakami sprzyja rozwojowi dziecka pod kątem sfery emocjonalnej, fizycznej, społecznej oraz intelektualnej. Zwierzęta kochają nas bezwarunkowo. Nie oceniają nas. Instytut Badań Zachowań, jak i Uniwersytet w Wiedniu przeanalizowały relacje pomiędzy dziećmi, a zwierzętami. Wyniki badań są jednoznaczne. Wynika z nich to, że sama obecność zwierzęcia, np. w klasie szkolnej wpływa pozytywnie na rozwój społeczny i emocjonalny u dzieci. Dzieci biorące udział w badaniu wykazały zmniejszoną ilość zachowań agresywnych wśród rówieśników. Zdecydowanie rozwinęła się empatia, poprawiła się pewność siebie i zmniejszyło się wśród dzieci uzależnienie od opinii innych osób. Poprawiła się też samoocena wśród dzieci.

Każde zwierzę daje człowiekowi poczucie dowartościowania. Urozmaica życie, a tym samym czyni je zdrowszym. Zwierzęta oddziaływają niebywale kojąco na człowieka. Dziecko chociażby tylko obcując z zwierzęciem automatycznie rozluźnia się psychicznie, jak i fizycznie. Uczy się nawiązywać z nim kontakt. Pracuje nad radzeniem sobie z lękami. Koncentruje swoją uwagę, a przede wszystkim nabiera pewności siebie. Pokora w stosunku do zwierząt uczy dzieci nie tylko troski i odpowiedzialności, ale również dzięki nim otrzymują więcej energii do życia i są szczęśliwsze.