Czy zwierzęta mają wpływ na rozwój i życie dzieci ?

Na przestrzeni lat zmienił się pogląd dotyczący roli zwierząt. Uległ on diametralnej metamorfozie. Nasi przodkowie mieli bardzo proste podejście. Większość z nich była potrzebna do tego, aby dzięki nim móc wyżyć. Nie spełniały one roli „przyjaciela” człowieka. Wręcz przeciwnie, Czytaj więcej